החוק הראשון של התרמודינמיקה

החוק הראשון של התרמודינמיקה: חוק הקובע כי שינוי בגודלה של אנרגיה של מערכת נקבע על ידי חום ועבודה: DE = W+U