אנרגיית קשר כבידתית של מערכת בת שני גופים

האנרגיה שיש להוסיף למערכת שבין מרכיביה פועל כוח הכובד בלבד, על מנת שהאנרגיה הפוטנציאלית הכובדית והאנרגיה הקינטית של המערכת תהיה שווה לאפס. אם אחד הגופים הוא גרם שמיים כלשהו והשני גוף קטן מאוד ביחס אליו, אנרגית הקשר הכובדית תהיה שווה לאנרגיה הדרושה כדי להביא לכך שהגוף הקטן יגיע לאינסוף ללא אנרגיה קינטית.