אנרגיה קינטית

אנרגיה קינטית היא אנרגיה המשתנה בעת שהמהירות של גוף משתנה. האנרגיה הקינטית של גוף נקודתי במערכת יחוס מסוימת שווה למחצית מכפלת מסת הגוף בריבוע מהירותו באותה מערכת.