אנרגיה פנימית

אנרגיה שהשינוי בה קשור לשינויים בחלקים המרכיבים מערכת (גוף בדרך כלל) כמו מהירות או מרחק הדדי. אנרגיה פנימית יכולה להשתנות או על ידי עבודה או על ידי חום (החוק הראשון של התרמודינמיקה).