אנרגיה פוטנציאלית כובדית של כוכב וגוף קטן

האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית של מערכת הכוללת כוכב כלשהו (לרוב כדור הארץ) וגוף נקודתי כלשהו המצוי במרחק מסוים מאותו כוכב. ערכה של אנרגיה זו הוא ההפרש באנרגיה הפוטנציאלית בין המקום בו מצוי הגוף לבין מרכז הכוכב. במידה שמרחק הגוף מפני הכוכב קטן ביחס לרדיוס הכוכב, ערכה של האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית שווה ל - mgh (מכפלת משקל הגוף mg בגובה h של הגוף מעל פני הכוכב).