אנרגיה פוטנציאלית כובדית של מערכת גופים

השינוי המחושב באנרגיה בעת הבאת הגופים מאינסוף אל נקודות שונות כאשר בין הגופים פועל כוח הכובד בלבד.