אנרגיה פוטנציאלית בנקודה

השינוי המחושב באנרגיה בעת הבאת גוף מאינסוף אל אותה נקודה כאשר ערכה של האנרגיה הפוטנציאלית באינסוף מוגדר להיות אפס. נהוג לכנות את האנרגיה הפוטנציאלית בשם המתיחס לכוח המשמר (ניתן ליחס אנרגיה פוטנציאלית רק לכוחות משמרים) המבצע עבודה בעת הבאת הגוף מאינסוף: אנרגיה פוטנציאלית כובדית, אלסטית, חשמלית וכו'.