אנרגיה פוטנציאלית אלסטית (אנרגיה אלסטית)

הביטוי לאנרגיה הפוטנציאלית בנקודה המחושבת על פי העבודה של כוח אלסטי (קפיץ בדרך כלל). בקפיץ ערכה הוא חצי מכפלת קבוע הקפיץ k , בריבוע ההתארכות (או ההתקצרות)  (ביחס למצב הרפוי) .