אנרגיה

גודל סקלרי המיצג מצב של מערכת כלשהי. את ערכה של האנרגיה אי אפשר לקבוע באופן מוחלט אבל את השינוי בגודלה של האנרגיה כאשר המערכת עוברת ממצב אחד למצב אחר אפשר למדוד.