גודל וֶקְטוֹרִי

גודל וֶקְטוֹרִי הוא גודל פיזיקלי בעל תכונות הדומות לתכונות הגאומטריות של העתק מבחינת הזזה, סיבוב, כפל בסקלר וחיבור; הוא מאופיין בפרט על ידי שני מספרים"מידה" (או "גודל") וכיוון.