תדירות זוויתית (של תנועה הרמונית)

התדירות הזוויתית ω בכל תנועה מחזורית מוגדרת כך: 

ביחידות SI התדירות הזוויתית נמדדת ברדיאנים\שנייה. התדירות הזוויתית שווה בעצם למהירות הזוויתית של גוף הנע בתנועה מעגלית בתדירות השווה לזו של התנועה ההרמונית. מאחר שרדיאנים הם חסרי ממדים, יחידת התדירות הזוויתית היא s-1.