מהירות רגעית

קצב השינוי בהעתק. כאשר גוף נע מהירותו הרגעית, v, ברגע t מוגדרת כגבול של השינוי בהעתק מרגע t עד לרגע t + Δt, כאשר מרווח הזמן Δt שואף לאפס. בלשון מתמטית:

כאשר:

x(t) – העתק הגוף ברגע t

x(t+Δt) – העתק הגוף ברגע t+Δt

 

המשמעות הגרפית של המהירות הרגעית:

בגרף מקום-זמן: המהירות הרגעית ברגע t מיוצגת על ידי שיפוע המשיק לעקומת מקום-זמן בנקודה המתאימה. בכל נקודה הנמצאת על מסלול התנועה, וקטור המהירות הרגעית משיק למסלול התנועה.

 

 

המהירות הרגעית היא גודל וקטורי.