מהירות קבועה

המהירות של גוף הנע בתנועה שוות-מהירות. המהירות הקבועה שווה למהירות הממוצעת של הגוף לאורך תנועתו ולמהירות הרגעית שלו בכל רגע.