כוח

הגדרה I (הגדרה אופרציונלית):

גודל הנמדד על ידי דינמומטר קפיץ שקצהו האחד מקובע וקצהו השני חופשי. כוח מאופיין על ידי גודל וכיוון (כלומר-כוח הוא וקטור). גודלו מוגדר כהוראת הדינמומטר וכיוונו מוגדר על-פי הכיוון שלאורכו הדינמומטר מתייצב.

 

הגדרה II:

הכוח הפועל על גוף הוא קצב השינוי ב תנע  של הגוף. בכתיב מתמטי: