כוח נורמלי

הכוח הנורמלי הוא כוח מגע שמפעיל משטח על גוף הצמוד אליו בכיוון המאונך (נורמל) למשטח. מסמנים כוח נורמלי באות N.