כוחות מגע בין משטחים

בין המולקולות של פני השטח של שני משטחים הסמוכים מאוד זה לזה פועלים כוחות משיכה או דחיה בהתאם למרחק בין המולקולות: בין אלו המרוחקות מעט (~ 1Å ומעלה) פועל כוח משיכה ונוצרים קשרים ובין הקרובות פועל כוח דחיה בגלל הקרבה בין הגרעינים החיוביים. כוחות הדחיה שבין המולקולות אחראים על הכוח הנורמלי וכוחות המשיכה אחראים על היווצרות של אתרי איחוי בין המשטחים וכתוצאה מכך על כוחות החיכוך הסטטי והקינטי.