שיווי משקל אלקטרוסטטי

מצב בו פיזור המטענים על פני המוליך הטעון הוא כזה ששקול הכוחות הפועלים על כל אלקטרון חופשי בתוך המוליך מתאפס.