קו שדה

קו שדה מוגדר כקו שווקטור השדה (החשמלי או המגנטי) בכל נקודה עליו משיק לו.