דמות (הנוצרת על-ידי עדשה)

דמות של עצם נקודתי הנוצרת על-ידי עדשה, היא נקודת החיתוך של כל הקרניים הנשברות בעדשה, או של כל ההמשכים אחורנית של הקרניים הנשברות.
דמות של עצם שאינו נקודתי היא אוסף כל הדמויות של העצמים הנקודתיים שמהם העצם מורכב.