גל עומד

גל עומד הוא גל עם נקודות צומת קבועות שבו בכל רגע נתון כל שתי נקודות של הגל שנבחר מתנודדות באותו מופע אם הן נמצאות בין שתי נקודות צומת סמוכות או במופע מנוגד אם הן נמצאות משני עבריה של אותה נקודת צומת.