אנרגיית קשר

אנרגיית הקשר,EB, של מערכת קשורה היא האנרגיה המזערית שיש להשקיע במערכת הקשורה, כדי להביא את מרכיביה למצב שבו המערכת לא תהיה קשורה.