אנרגיית יינון

אנרגיית יינון של אטום המימן היא האנרגיה המינימלית שיש להשקיע באטום זה, כדי לעקור ממנו את האלקטרון (כלומר להפוך את האטום למערכת שאינה קשורה).