איזוטופ

איזוטופים של יסוד הם אטומים של אותו יסוד, כלומר אטומים שיש להם אותו מספר אטומי (מספר הפרוטונים בגרעין), אולם הם שונים במספר המסה (מספר הנוקליאונים - פרוטונים פלוס נויטרונים בגרעין). ההבדל נובע ממספר נויטרונים שונה בגרעין כאשר מספר הפרוטונים קבוע ולא משתנה.