אורך גל

אורכו של מחזור גל (לאורך כיוון התפשטות הגל) של גל מחזורי במקום מכונה אורך גל.