כיוון הזרם החשמלי*

כיוון הזרם החשמלי מוגדר ככיוון תנועתם של נושאי המטען החיוביים. במוליך מתכתי המטענים הנעים הם שליליים, וכיוון תנועתם מנוגד לכיוון הזרם החשמלי.
השדה החשמלי במוליך מפעיל כוח על נושאי המטען במוליך. מאחר שכיוון השדה האלקטרוסטטי מוגדר מהפוטנציאל הגבוה לנמוך, הכיוון המוגדר של הזרם החשמלי, בכל קטע של המעגל, הוא מהפוטנציאל הגבוה לנמוך.

סימולציה נוספת שממחישה תנועת האלקטרונים בתוך מוליך בשני מקרים: כאשר  אין שדה חשמלי חיצוני  וכאשר  בין קצוות המוליך יש הפרש פוטנציאל. אפשר להמחיש את המושג מהירות ממוצעת

 

המחשה של כל המושגים הקשורים במעגל חשמלי פשוט. ההסברים ברורים וקיים גם  תרגול