כוח משמר

כוח F הוא כוח משמר, אם העבודה שהוא מבצע על גוף העובר מנקודה כלשהי במרחב, A, לנקודה כלשהי אחרת במרחב, B, אינה תלויה במסלול התנועה, אלא רק בנקודת המוצא Aובנקודת היעד B.

הגדרה אחרת:
כוח F הפועל על גוף הוא כוח משמר, אם העבודה שהוא מבצע על הגוף לאורך מסלול סגור שווה לאפס.