דיפול חשמלי
מערכת מטענים הכוללת שני מטענים נקודתיים שווי גודל ושוני סימן (q, -q+) הנמצאים במרחק קבוע זה מזה.