אמפר
אמפר הוא עוצמת הזרם הקבועה בכל אחד משני תיילים מקבילים אינסופיים דקים מאד הנתונים בריק במרחק מטר אחד זה מזה, כשפועל ביניהם כוח הדדי בשיעור 2.10-7 ניוטון לכל מטר של תייל.