תאוצה רגעית*

גודל ווקטורי המוגדר כגבול שאליו שואף היחס בין שינוי וקטור המהירות לבין פרק הזמן שבו מתרחש השינוי, כאשר פרק הזמן שואף לאפס.

 

סימולציה להמחשה

בעזרת הדמיה זו ניתן להמחיש את ההגדרה של התאוצה כקצב שינוי המהירות. כמו כן אפשר לבדוק את משמעות התאוצה הרגעית.

אנימציות נוספות

אנימציה שממחישה את המעבר בין ערך ממוצע לערך רגעי. הנחיות והסברים בקובץ זה .