תאוצה ממוצעת

גודל ווקטורי המוגדר כיחס בין שינוי וקטור המהירות לבין פרק הזמן שבו מתרחש השינוי.