עקרון שימור האנרגיה המכנית

כאשר גוף נע, ורק כוחות משמרים פועלים עליו, אזי האנרגיה המכנית הכוללת של הגוף שווה בכל נקודות המסלול. בניסוח מתמטי: EA = EB כאשר A ו B הן שתי נקודות במסלולו.