נצילות

הנצילות η (קרא: אֶטָה)של מכוֹנההיא השיעור (החֵלק)שמהווה הספק פליטת האנרגיה מהסוג המועיל,Peff, מכלל ההספק המושקע במכוֹנה, Pin.

בנוסחה: