מהירות זוויתית רגעית

מהירות זוויתית רגעית היא קצב רגעי של שינוי הזווית.

בניסוח מתמטי: