וט

1וט (1W) הוא הספק של תהליך שבו במשך שנייה אחת נעשית עבודה של 1 ג'אול.