התנגשות מצח

התנגשות מצח היא התנגשות שבה מסלולי התנועה לפני ההתנגשות ואחריה נמצאים על ישר אחד.