התנגשות פלסטית

התנגשות פלסטית היא התנגשות (חד-ממדית או דו-ממדית) המסתיימת כשהגופים נעים באותה מהירות, כשהם צמודים זה לזה.