התנגשות אי-אלסטית*

התנגשות אי-אלסטית היא התנגשות שבה האנרגיה הקינטית הכוללת של הגופים המתנגשים לאחר ההתנגשות קטנה מזו שלפני ההתנגשות (חלק מהאנרגיה הקינטית שהייתה לפני ההתנגשות מומרת לאנרגיה פנימית של הגופים המתנגשים).

 

הדמיה המאפשרת חקירה מעמיקה של התנגשות לא אלסטית