התנגשות אלסטית*

התנגשות אלסטית היא התנגשות שבה האנרגיה הקינטית הכוללת של הגופים המתנגשים נשמרת. בלשון מתמטית (עבור התנגשות אלסטית בין שני גופים):
כאשר:
u1, v1, m1 – מסת הגוף הראשון, מהירותו לפני ההתנגשות ומהירותו לאחר ההתנגשות בהתאמה.
u2, v2, m2 מסת הגוף השני, מהירותו לפני ההתנגשות ומהירותו לאחר ההתנגשות בהתאמה.

 

סימולציה להמחשה

המחשה של סוגים שונים של התנגשויות עם התיחסות למהירות, תנע , מתקף ואנרגיה קינטית. הסימולציה ניתנת להורדה ושמירה 

 

הדמיה של התנגשות אלסטית (חד ממדית)  בין 2 מכוניות. אפשר לשנות את המסה ואת המהירות של כל אחת מהמכוניות, לפני ההתנגשות. גרפיקה יפה וקול.