העתק

הגדרת מושג "העתק" במישור:

כאשר גוף נע במסלול כלשהו במישור מנקודה P1 לנקודה P2, אזי העתק הגוף הוא וקטור שזנבו ב- P1
וראשו ב-
P2.

 

המשמעות הגרפית של ההעתק בגרף מהירות-זמן:

ה"שטח" התחום בין עקומת מהירות-זמן כלשהי לבין ציר הזמן שווה להעתק הגוף בפרק הזמן הנדון.