הספק

ההספק הממוצע של כוח מוגדר כיחס בין העבודה ΔW שנעשית על ידי הכוח בפרק זמן מסוים Δt, לבין פרק זמן זה: . אם קצב ביצוע העבודה על ידי הכוח הוא קבוע, אז ההספק הקבוע P של הכוח שווה להספק הממוצע שלו.