דרך
דרך היא אורך מסלול הגוף. נסמן דרך באות s, והיא נמדדת ביחידות אורך. דרך היא גודל סקלרי.