ג'אול

הג'אול היא היחידה התקנית של האנרגיה ושל העבודה (כלומר יחידה במערכת SI).

הגדרת היחידה ג'אול באמצעות המושג "עבודה": עבודה של 1 ג'אול היא עבודה הנעשית על-ידי כוח שגודלו 1 ניוטון הפועל לאורך דרך של 1 מטר, כאשר כיוון הכוח מתלכד עם כיוון התנועה.