המהירות והתאוצה - תיאור וקטורי*

ידוע כי התמודדות עם האופי הוקטורי של מהירות ותאוצה קשה לתלמידים רבים.
מובאות כאן משימות שמטרתן להעמיק בהבנת הקשר בין התאוצה והמהירות, מבחינת הכיוון והגודל, תוך השוואה בין תנועה בקו ישר לבין תנועה על פני עקום.

המשימות לקוחות מן החוברת "תאור וקטורי של מהירות ותאוצה בשני ממדים", מאת ד"ר עדית ירושלמי ופרופ' בת שבע אלון, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן למדע.

ניתן לתת את המשימות לתלמידים כעבודה בכיתה (ביחידים או בקבוצות) ולערוך לאחר מכן דיון, או לתת כשעורי בית לסיכום ולארגון הנושא.
לא מומלץ להשתמש במשימות אלו לבחינה!

החומרים מופיעים גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

* מתוך החוברת: "תאור וקטורי של מהירות ותאוצה בשני ממדים" מאת עדית ירושלמי ובת שבע אלון.

  להורדת המשימות