ארגון ידע

דפי העבודה שלפניכם עוסקים בכוחות ובחוקי ניוטון. הדפים מבוססים על  חומרים שפותחו בעבר במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, על ידי ישראל זינגר ופרופ' בת שבע אלון.

דפי העבודה מופיעים גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

החוק הראשון של ניוטון

החוק השלישי של ניוטון

החוק הראשון והחוק השלישי של ניוטון

הכוח הנורמלי

כוח החיכוך

חיכוך סטטי

החוק השני של ניוטון

החוק השני והחוק השלישי של ניוטון