מעבדה בבתי ספר

 

רעיונות לניסויים והדגמות, תדריכי מעבדה וחומרים נוספים מאתרים של בתי ספר.

חוברת תדריכי ניסויים מחברת שולמן

חוברת תדריכי ניסויים מחברת שולמן

מפורסם באישורה ובאדיבותה של גב' אורית קירמאיר מחברת שולמן - תודה רבה!
תדריכי מעבדה מחברת אינטרלאב

תדריכי מעבדה מחברת אינטרלאב

מפורסם באישורו ובאדיבותו של מר עמירם טלמון מנהל כרמי-אינטרלאב - תודה רבה!

אוגדן הנחיות למעבדות בפיזיקה (רגילה וחקר)

קובץ מרכז ומפרט הנחיות לביצוע מעבדות בפיזיקה (מעבדה רגילה ומעבדת חקר)
הוכן על ידי צוות מדריכי הוראת הפיזיקה

תכנון מעבדות למקצועות המדעים בבתי הספר העל-יסודיים

מסמך הנחיות לתכנון מעבדות בבתי הספר העל יסודיים
אוקטובר 2019

רשימת ציוד מעבדה בפיזיקה

קובץ המפרט את פריטי הציוד השונים לביצוע ניסויים והדגמות במהלך הוראת הפיזיקה בחטיבה העליונה

תפקידו ותפקודו של טכנאי מעבדה (לבורנטים) בפיזיקה בחטיבה עליונה

על פי סקר שנערך בקרב מורי הקהילות
19/05/2014

מכינת הטכניון - תדריכי מעבדה

חוברת תדריכים מהמכינה של הטכניון (2015)

ניסויים במכניקה

תדריכים למספר רב של ניסויים, מכל הסוגים.
מקור: חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, תל אביב יפו

למידה משמעותית: מה אפשר לעשות?

למידה משמעותית היא תהליך מורכב שקשה לתכנן ולהבטיח, אבל אפשר להגדיל את סיכוייו.יש לדאוג לכך שהתכנים יענו על שאלות המעסיקות את התלמידים, יהדהדו הבנות עמומות שלהם, ייגעו במה שמעסיק אותם, יגלו להם דברים חדשים, יתאימו לתכנית החיים שלהם, יתאימו לכישרונותיהם, יאתגרו אותם, ירתקו אותם, יתמכו בהם ויאפשרו להם לבחור בתכנים ולנהל את למידתם.
14/05/2014

בטיחות במעבדה- מכתב למנהלים לשנה"ל תש"ף

מעבדות המדעים מהוות סביבת הלמידה העיקרית של לימודי המדעים. במעבדות מתבצעת הלמידה
ההתנסותית המדעית ותהליכי החקר המדעי. ביצוע עבודות חקר ומעבדות חקר מדעי נמצאים בלב
מקצועות המדעים והם תנאי להבנה של עקרונות מדעיים ושל הדרך שבה נשות ואנשי מדע פועלים
וחוקרים.
לקראת שנת הלימודים תש"ף, ברצוננו לחדד את הנושאים הקשורים לשמירה על בטיחות התלמידים,
הלבורנטים והמורים במעבדה, ולעדכן אתכם בחידושים.