מעבדה בבתי ספר

 

רעיונות לניסויים והדגמות, תדריכי מעבדה וחומרים נוספים מאתרים של בתי ספר.

אוגדן הנחיות למעבדות בפיזיקה (רגילה וחקר)

קובץ מרכז ומפרט הנחיות לביצוע מעבדות בפיזיקה (מעבדה רגילה ומעבדת חקר)
הוכן על ידי צוות מדריכי הוראת הפיזיקה

רשימת ציוד מעבדה בפיזיקה

קובץ המפרט את פריטי הציוד השונים לביצוע ניסויים והדגמות במהלך הוראתץ הפיזיקה בחטיבה העליונה

תפקידו ותפקודו של טכנאי מעבדה (לבורנטים) בפיזיקה בחטיבה עליונה

על פי סקר שנערך בקרב מורי הקהילות
19/05/2014

מכינת הטכניון - תדריכי מעבדה

חוברת תדריכים מהמכינה של הטכניון (2015)

ניסויים במכניקה

תדריכים למספר רב של ניסויים, מכל הסוגים.
מקור: חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, תל אביב יפו

למידה משמעותית: מה אפשר לעשות?

למידה משמעותית היא תהליך מורכב שקשה לתכנן ולהבטיח, אבל אפשר להגדיל את סיכוייו.יש לדאוג לכך שהתכנים יענו על שאלות המעסיקות את התלמידים, יהדהדו הבנות עמומות שלהם, ייגעו במה שמעסיק אותם, יגלו להם דברים חדשים, יתאימו לתכנית החיים שלהם, יתאימו לכישרונותיהם, יאתגרו אותם, ירתקו אותם, יתמכו בהם ויאפשרו להם לבחור בתכנים ולנהל את למידתם.
14/05/2014