פעילויות ודפי עבודה

כוחות וחוקי ניוטון

דפי עבודה מתורגמים מאת ד. הסטנס וא. רדיש.

ארגון ידע

דפי העבודה העוסקים בכוחות ובחוקי ניוטון. הדפים מבוססים על חומרים שפותחו בעבר במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע

שאלות הבנה

חוקי ניוטון, תנועת קליעים ותנועה מעגלית

המהירות והתאוצה - תיאור וקטורי

המשימות לקוחות מן החוברת "תאור וקטורי של מהירות ותאוצה בשני ממדים", מאת ד"ר עדית ירושלמי ופרופ' בת שבע אלון, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן למדע

דפי עבודה לסרטי וידאו

דפי עבודה הנלווים לסרטון קצר המתאר תופעה או ניסוי בפיזיקה

שאלות עם פתרון מודרך

שאלות עם פתרון מודרך מהמהדורה החדשה של הספר "מכניקה ניוטונית" -כרך א', מאת עדי רוזן, באל"פ, האתר לתלמידי פיזיקה. ניתן להפנות תלמידים.