פעילויות פל"א

השימוש בחומרים אלה לבחינת הבגרות מותנה בהשתתפות בהשתלמות פל"א

 

קובץ ריכוז ההמלצות הדידקטיות לפעילויות פל"א שפורסמו בתשע"א

 

האפקט הפוטואלקטרי

מאת: עמאד חאג' יחיא

LED it be