פעילויות פל"א

השימוש בחומרים אלה לבחינת הבגרות מותנה בהשתתפות בהשתלמות פל"א

 

קובץ ריכוז ההמלצות הדידקטיות לפעילויות פל"א שפורסמו בתשע"א

 

מעשה בארבע סיכות, תיבה אחת וסנל

בעין העדשה

מה מראה מראה