אופייני לו - חקר מודרך

 

למורה:

§     בפעילות זו מוצע ניסוי מקדים כהזמנה לחקר. הזמנה לחקר יכולה גם להיות ע"י ביצוע סדרה של מדידות.

§  אפשר לעשות שימוש בהפעלה כדי ללמד בעזרתה את נושא האופיין של מוליכים ומושג ההתנגדות.

א.   לשם כך יש צורך להציג לתלמידים את המושגים מתח, זרם, מעגל חשמלי פתוח ומעגל חשמלי סגור. בנוסף להציג לתלמידים את אופן חיבור האמפרמטר והוולטמטר למעגל החשמלי, מבלי להשתמש במושגים חיבור בטור וחיבור במקביל. למשל: כדי שהאמפרמטר ימדוד את הזרם, הזרם צריך לעבור דרכו, כדי שוולטמטר ימדוד את המתח בין שתי נקודות, הוא צריך "לגעת" בשתי נקודות אלה.

ב.   ניתן להציג את מושג ההתנגדות בתום שלב "ההזמנה לחקר".

  אופייני לו חקר מודרך